Murskeet

Tarjoamme kalliomurskeita niin tie- ja pihanrakennusmateriaaliksi kuin talon maarakennusmateriaaliksi. Kalliomurskeiden oikealla käytöllä saadaan tielle, pihalle ja rakennuspaikalle kestävä perusta. Raekoot ovat 0/3, 0/6, 0/11, 0/16, 0/32, 0/63, 0/90.