Palvelut

Kiviainesmyynti:

  • murskeen ja sepelin myynti 
  • betonimurskeen myynti

Ylijäämämaan vastaanotto:

  • Otamme maksua vastaan työmailta toimitettua ylijäämämaata. Maa-aineksen tulee olla saasteetonta eikä vastaanotettava maa-aines saa sisältää risuja, kantoja eikä lahoavaa ainesta.
  • Louheen vastaanotto.
  • Purkubetonin vastaanotto.

Vastaanottopiste, tarkastamme kaikki saapuvat kuormat ja tuotaessa pitää aina llmoittautua ensiksi maanvastaanottopisteeseen. Vastaanottopisteestä saa ohjeistusta alueen toiminnasta ja minne mikäkin kuorma kuuluu purkaa.

Tarkastamme seuraavat kuormat:

  • ylijäämämaat
  • purkubetonit
  • louheet

Puhtaiden maiden vastaanottoehdot 1.1.2014_0.pdf