3/6 Sepeli, raekoko 3-6mm

Sepeli, raekoko 3-6 mm. Kalliosta murskattu ja seulottu kiviaineslajite 3-6 mm.

Käytetään teiden, katujen ja piha-alueiden hiekoittamiseen.