6/11 Sepeli, raekoko 6-11 mm

Sepeli, raekoko 6-11 mm. Salaojasepeli. Talon maarakennusmateriaali. Oikein käytettynä tuote estää tehokkaasti perusmaasta nousevan veden vedennousun rakenteisiin.

Materiaalia käytetään normaalissa kuivatustilanteessa rakennuksen perusmuurin vastaisessa salaojituskerroksessa. Pihateiden ja pihojen pintakerrosmateriaalina tuote suojaa virtaavan veden aiheuttamaa eroosiota vastaan.